Dit is ons

Beloningsbeleid

Stichting boskinderen vindt het volgende belanGrijk

Ontvangen giften voor 90% naar algemeen belang van de Stichting

Beloning bestuur.
Bestuurders ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten, ook mogen zij vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.

Vrijwilligers
Vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Per jaar kunnen 2 vaste vrijwilligers bedankt worden met een interne opleiding, een natuurerbeleving of een natuurlijk bedankje. Kosten hiervan maximaal 1500 euro.

Personeel
De stichting heeft momenteel geen betaald personeel in dienst, mocht dit
in de toekomst veranderen zal dat hier vermeld worden en transparant
gemaakt worden in het financiële jaarverslag.


De stichting kan voor haar activiteiten gebruik maken van externe instellingen of
bedrijven ten behoeve van het uitvoeren van de beoogde activiteiten.
Deze zullen tegen een marktconform tarief betaald worden.